Informații legale

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE ALE E-SHOP-ului

 

LUXDECOART

 

I. SUBIECTUL

Art. 1. Acești termeni și condiții generale au scopul de a reglementa relația dintre „Luxart” Ltd., denumită în continuare FURNIZOR, și clienții, denumiți în continuare UTILIZATORI, ai magazinului electronic:  www.luxdecoart.com , denumit în continuare „E-SHOP”. II. DATE PENTRU FURNIZOR Art. 2. Informații în conformitate cu Legea comerțului electronic și Legea privind protecția consumatorilor: 1. Numele furnizorului: A Import 2. Înregistrare în registre publice: UIC 206223976 3. Autorităţi de supraveghere: (1) Comisia pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal Adresa: Sofia 1592, bul. „Prof. Tsvetan Lazarov ”№ 2, tel .: (02) 940 20 46,fax: (02) 940 36 40

E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Site: www.cpdp.bg

(2) Comisia pentru Protecția Consumatorului

Adresa: 1000A, Sofia, Piața Slaveykov А4A, etaj 3, 4 și 6,

tel.: 02/980 25 24

fax: 02/988 42 18

hotline: 0700 111 22

Site: www.kzp.bg

II. DATELE FURNIZORULUI
Art. 2. Informații în conformitate cu Legea comerțului electronic și Legea privind protecția consumatorilor:
1. Numele Furnizorului: "Luxart" LTD
2. Înscriere în registre publice:  BG206223976

III . CARACTERISTICILE E-SHOP

Art. 3. Magazinul electronic este disponibil la adresa de Internet www.luxdecoart.com , prin care Utilizatorii au posibilitatea de a încheia contracte de vânzare și livrare a mărfurilor oferite de către E-SHOP, inclusiv următoarele: 1. Pentru a vă înregistra și a crea un profil pentru vizualizarea E-SHOP și pentru a utiliza serviciile suplimentare pentru a furniza informații;

 

 1. Să facă declarații electronice în legătură cu încheierea sau executarea contractelor cu E-SHOP prin interfața paginii E-SHOP, disponibilă pe Internet;
 2. Să încheie contracte de cumpărare, vânzare și livrare a mărfurilor oferite de E-SHOP;
 3. Să efectueze orice plăți în legătură cu contractele încheiate cu E-SHOP, conform modalităților de plată menținute de E-SHOP.
 4. Pentru a primi informații despre noile produse oferite de E-SHOP;
 5. Pentru a revizui mărfurile, caracteristicile acestora, prețurile și condițiile de livrare;
 6. Pentru a fi informat despre drepturile care decurg din lege în principal prin interfața paginii E-SHOP de pe Internet,

8.Să-și exercite dreptul de retragere din contractul încheiat la distanță pentru bunurile oferite de Prestator, pentru care se aplică dreptul de retragere din contract;

 

Art. în cadrul bunei-credințe, criteriile si conditiile adoptate in practica, dreptul consumatorului sau comercial.

 

Art. 5. (1) Utilizatorii încheie un contract de cumpărare și vânzare a bunurilor oferite de E-SHOP prin interfața Furnizorului, disponibilă pe site-ul acestuia sau alte mijloace de comunicare la distanță.contract de cumpărare și vânzare de bunuri, Furnizorul se obligă să livreze și să transfere dreptul de proprietate al Utilizatorului asupra bunurilor specificate de acesta prin intermediul interfeței.condiții generale. Remunerația este în cuantumul prețului anunțat de Furnizor la adresa E-SHOP-ului de pe Internet. (5) Prețul de livrare se stabilește separat și explicit de prețul mărfurilor.

 

Art. 6. (1) Utilizatorul și Furnizorul sunt de acord că toate declarațiile dintre ei în legătură cu încheierea și executarea contractului de vânzare pot fi făcute electronic și prin declarații electronice în sensul Actului privind documentul electronic și semnătura electronică și art. 11 din Legea comerțului electronic.(2) Se presupune că declarațiile electronice făcute de Utilizatorii site-ului sunt făcute de către persoanele specificate în datele furnizate de Utilizator în timpul înregistrării, dacă Utilizatorul a introdus numele și parola relevante.

 

 

 1. UTILIZAREA E-SHOP-ului

Art. 7. (1) Pentru a utiliza E-SHOP pentru încheierea contractelor de cumpărare și vânzare de bunuri, Utilizatorul trebuie să introducă numele și parola alese pentru accesul de la distanță, în cazurile în care magazinul electronic necesită înregistrare.(2) Numele și parola pentru acces la distanță sunt determinate de către Utilizator prin înregistrarea electronică pe site-ul Furnizorului.(3) Prin completarea datelor dumneavoastră și apăsarea butoanelor „Da, accept” sau „Înregistrare”, Utilizatorul declară că este la curent cu aceste condiții generale, este de acord cu conținutul acestora și se obligă să le respecte necondiționat.

(4) care este trimis și informații pentru a activa înregistrarea. Utilizatorul confirmă înregistrarea și încheierea contractului prin trimitere electronică în scrisoarea de notificare a înregistrării transmisă de Furnizor. După confirmare, se creează un cont al Utilizatorului și între acesta și Furnizor ia naștere o relație contractuală.(5) La înregistrare, Utilizatorul se obligă să furnizeze date exacte și la zi. Utilizatorul actualizează cu promptitudine datele specificate în înregistrarea sa în caz de modificare.(6) Pentru a utiliza întreaga funcționalitate a magazinului electronic al Furnizorului, Utilizatorul se obligă să se înregistreze pe site-ul magazinului electronic. Furnizorul nu este răspunzător dacă din cauza lipsei înregistrării Utilizatorul nu a putut folosi întreaga funcționalitate a magazinului electronic,inclusiv în ceea ce privește exercitarea drepturilor din contract, posibilitatea de a pretinde un preț mai mic și alte funcții similare. 7) Acești termeni și condiții generale pot fi acceptați de către Utilizatori fără înregistrare în E-SHOP printr-o declarație explicită de intenție, inclusiv prin intermediul site-ului E-SHOP.

 

Art. 8. (1) Adresa de e-mail furnizată în timpul înregistrării inițiale a Utilizatorului, precum și orice adresă de e-mail ulterioară utilizată pentru schimbul de declarații între Utilizator și Furnizor, este „Adresa de e-mail principală” în cadrul sensul acestor conditii generale. Utilizatorul are dreptul de a-și schimba adresa de e-mail de contact principal.Solicitarea de confirmare este trimisă de către Furnizor la noua adresă de e-mail de contact principală specificată de Utilizator

(3) Schimbarea adresei de e-mail de contact principală se face după confirmarea de către Utilizator, exprimată printr-o referință cuprinsă în cererea de confirmare

(4) Furnizorul informează Utilizatorul despre modificare printr-un e-mail trimis la adresa de e-mail de contact de bază specificată de Utilizator înainte de a face modificarea conform alin. 2.

(5) Furnizorul nu este responsabil față de Utilizator pentru modificarea ilegală a adresei de e-mail de contact principale (6) Furnizorul poate solicita Utilizatorului să folosească adresa de e-mail de contact principală în cazuri specifice. > В. ETAPE TEHNICE PENTRU ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE CUMPĂRARE

Art. 9. (1) Utilizatorii folosesc în principal interfața site-ului Furnizorului pentru a încheia contracte de cumpărare și vânzare a bunurilor oferite de Furnizor în E-SHOP. (2) Contractul se încheie în limba bulgară (3) Contractul dintre Furnizor și Utilizator este în condițiile generale actuale disponibile pe site-ul E-SHOP (4) Partea la contractul cu Furnizorul este Utilizatorul conform la datele furnizate la înregistrare și cuprinse în profilul personal al Utilizatorului. Pentru evitarea dubiilor, acestea sunt datele cu care s-a creat contul la Furnizor.incheierea contractului.(6) Prezentul contract se considera incheiat din momentul inregistrarii Utilizatorului la Furnizor sau acceptarii contractului general. condițiile într-un alt mod explicit, inclusiv printr-o declarație pe site-ul Furnizorului.Contractul de cumpărare și vânzare de bunuri se consideră încheiat din momentul aplicării acestuia de către Utilizator prin interfața Furnizorului.(7) Pentru incheierea prezentului contract si pentru incheierea contractului de cumparare si vanzare de bunuri, Furnizorul anunta in mod explicit Utilizatorul in mod corespunzator prin mijloace electronice (8). , cand destinatarii acestora au posibilitatea de a le accesa. (9) Furnizorul livreaza marfa la adresa indicata de Utilizatori si nu este responsabil in cazul in care datele specificate de Utilizatori sunt incorecte sau inselatoare.Furnizorul anunta in mod explicit Utilizatorul in mod corespunzator prin mijloace electronice (8). , cand destinatarii acestora au posibilitatea de a le accesa. (9) Furnizorul livreaza marfa la adresa indicata de Utilizatori si nu este responsabil in cazul in care datele specificate de Utilizatori sunt incorecte sau inselatoare.Furnizorul anunta in mod explicit Utilizatorul in mod corespunzator prin mijloace electronice (8). , cand destinatarii acestora au posibilitatea de a le accesa. (9) Furnizorul livreaza marfa la adresa indicata de Utilizatori si nu este responsabil in cazul in care datele specificate de Utilizatori sunt incorecte sau inselatoare.

 

Art. 10. (1) Utilizatorii încheie un contract de vânzare cu Furnizorul prin următoarea procedură:

Conectarea la sistemul de comenzi E-SHOP prin identificare cu nume și parolă și altă modalitate de identificare,

Selectarea unuia sau mai multe dintre bunurile oferite de E-SHOP și adăugarea acestora la lista de bunuri pentru cumpărare;

Furnizarea de date pentru livrare;

Alegerea unei metode și timp de plată a prețului.

Confirmarea comanda; Furnizor și fără înregistrare, folosind funcționalitatea relevantă din interfața magazinului electronic

 

 1. OBLIGAȚII SPECIALE ALE FURNIZORULUI. PROTECTIA CONSUMATORILOR

Art. 11. Regulile prezentei Secțiuni a VI-a a acestor Termeni și Condiții Generale se aplică Utilizatorilor pentru care, conform datelor specificate pentru încheierea contractului de vânzare sau înregistrarea în E-SHOP, se poate concluziona că sunt utilizatori în cadrul sensul Legii pentru protecția consumatorilor, al Legii privind comerțul electronic și/sau al Directivei 2011/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011.

 

Art. 12. (1) Principalele caracteristici ale mărfurilor oferite de Furnizor sunt determinate în profilul fiecărui produs de pe site-ul E-SHOP.(2) Prețul mărfurilor inclusiv toate taxele este determinat de Furnizor în profilul fiecărui produs pe site-ul E-SHOP.(3) Valoarea costurilor poștale și de transport neincluse în prețul mărfurilor se stabilește de către Furnizor și se furnizează cu titlu informativ Utilizatorilor în unul dintre următoarele momente înainte de încheierea contractului:

- În profilul fiecărei bunuri pe site-ul Furnizorului E-SHOP-ului;

- La alegerea mărfurilor pentru încheierea contractului de vânzare;

(4) Modul de plată, livrare și executare a contractului este determinată în prezentele condiții generale și informațiile furnizate Utilizatorului pe site-ul Furnizorului

(5) Informațiile furnizate Utilizatorilor în temeiul prezentului articol sunt actuale la momentul vizualizării lor pe site-ul Furnizorului înainte de data încheierea contractului de vânzare.trebuie să precizeze condițiile de livrare a bunurilor individuale pe site-ul său.(7) Furnizorul indică înainte de încheierea contractului valoarea totală a contractului pentru toate bunurile cuprinse în acesta.

(8) Utilizatorii sunt de acord că întregul iar din Legea Protectiei Consumatorului informatiile pot fi furnizate prin interfata platformei E-SHOP sau prin e-mail.

 

Art. 13. (1) Consumatorul este de acord că Furnizorul are dreptul de a accepta plata în avans pentru contractele încheiate cu consumatorul de cumpărare-vânzare a bunurilor și livrarea acestora. (2) Consumatorul alege în mod independent dacă plătește Furnizorului prețul pentru livrarea bunurilor înainte sau în momentul livrării.

 

Art. 14. (1) Consumatorul are dreptul, fără a plăti despăgubiri sau penalități și fără a indica un motiv, să se retragă din contract în termen de 14 zile de la data acceptării bunurilor prin formularul uniform de retragere din contract, disponibil la site-ul Furnizorului. Informații despre exercitarea dreptului de retragere sunt disponibile pe site-ul Furnizorului. Consumatorii pot folosi și o altă declarație fără ambiguitate, care poate fi înregistrată pe un suport durabil.

(2) Dreptul de retragere prevăzut la alin. 1 nu se aplică în următoarele cazuri:

 1. pentru livrarea de bunuri realizate la comanda consumatorului sau conform cerințelor individuale ale acestuia;
 2. pentru furnizarea de bunuri care, prin natura lor, se pot deteriora sau au un termen de valabilitate scurt;

3.pentru livrarea mărfurilor sigilate care au fost desigilate după livrare și nu pot fi returnate din motive de igienă sau de protecție a sănătății; amestecate cu alte bunuri de care nu pot fi separate;

 1. pentru livrarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de software de calculator sigilat care sunt tipărite după livrare;
 2. pentru livrarea de ziare, periodice sau reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea unor astfel de publicații;

(3) Atunci când Furnizorul nu și-a îndeplinit obligațiile de a furniza informațiile specificate în Legea privind protecția consumatorului, Utilizatorul are dreptul sa se retraga din contract in termen de un an si 14 zile de la data primirii marfii. Atunci când informațiile sunt furnizate utilizatorului în perioada de retragere, acestea încep să curgă de la data furnizării acesteia.Utilizatorul are dreptul de a trimite o declarație de retragere conform prezentului articol direct Furnizorului prin formularul unic de retragere disponibil pe site-ul Site-ul Furnizorului (4) Atunci când Utilizatorul și-a exercitat dreptul de a se retrage din contractul la distanță sau în afara spațiilor comerciale, Furnizorul va rambursa toate sumele primite de Utilizator, inclusiv costurile de livrare,fără întârzieri nejustificate și în cel mult 14 zile de la data pe care i s-a comunicat decizia Utilizatorului de a se retrage din contract. Furnizorul va rambursa sumele primite folosind același mijloc de plată utilizat de Utilizator în tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Utilizatorul a fost de acord în mod expres să folosească un alt mijloc de plată și cu condiția ca aceasta să nu implice costuri pentru Utilizator.

( 5) La exercitarea dreptului de retragere, costurile de returnare a bunurilor livrate sunt în sarcina consumatorului, iar costul de returnare a bunurilor se scade din suma plătită de consumator în temeiul contractului.Furnizorul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare pentru livrarea mărfurilor, atunci când Utilizatorul a ales în mod explicit o metodă de livrare a bunurilor, alta decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de Furnizor

(6) pentru a asigura conservarea a calității și siguranței acestora pe durata termenului prevăzut la alin. 1.

(7) Utilizatorul își poate exercita dreptul de retragere din contractul cu Furnizorul prin transmiterea unei declarații scrise către Furnizor prin intermediul formularului standard de retragere din contract, disponibil pe site-ul E-SHOP-ului. (8) Atunci când Furnizorul nu s-a oferit să ridice el însuși bunurile, acesta poate reține plata sumelor către consumator până când acesta primește bunurile sau până când Utilizatorul face dovada că a trimis bunurile înapoi, oricare dintre acestea survine primul. >

Art. 15. (1) Termenul de livrare al bunurilor si punctul de plecare de la care acesta curge se stabilesc pentru fiecare produs separat la incheierea contractului cu consumatorul prin intermediul site-ului Furnizorului, cu exceptia cazului in care bunurile sunt comandate intr-o singura livrare.  (2) In cazul in care consumatorul si Furnizorul nu au stabilit un termen de livrare, termenul de livrare a bunurilor este de 30 de zile lucratoare de la data urmatoare trimiterii comenzii consumatorului catre Furnizor prin intermediul site-ului e-shop. 3) In cazul in care Furnizorul nu poate indeplini contractul din cauza faptului ca nu detine bunurile comandate, acesta este obligat sa anunte Utilizatorul si sa restituie sumele achitate de acesta.

 

Art. 16. (1) Furnizorul va preda bunurile consumatorului dupa ce a atestat indeplinirea cerintelor de furnizare a informatiilor consumatorului conform Legii privind protectia consumatorului.(2) Consumatorul si Furnizorul vor atesta imprejurarile prevazute la alin. 1 în scris la momentul livrării prin semnătură de mână, dacă nu s-a convenit altfel.

(3) Utilizatorul și Furnizorul sunt de acord că cerințele alin. 1 se va respecta dacă certificarea este efectuată de o persoană pentru care, după împrejurări, se poate concluziona că va transmite informația consumatorului - parte la contract.

 

VII. ALTE CONDIȚII

Art. 17.Furnizorul  livreaza marfa catre Utilizator in termenul determinat la incheierea contractului

 

Art. 18. Utilizatorul trebuie să inspecteze bunurile în momentul livrării  de către Furnizor și, dacă nu îndeplinește cerințele, să notifice imediat Furnizorul.

 

VIII. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Art. 19. (1) Furnizorul ia măsuri pentru protejarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal (2) Din motive de securitate a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor, Furnizorul va trimite datele numai pe e-mail. adresa, care a fost specificată de către Utilizatori la momentul înregistrării. (3) Furnizorul acceptă și anunță pe site-ul său o Politică de confidențialitate. (4) Utilizatorii sunt de acord că Furnizorul are dreptul de a-și prelucra datele personale., necesare pentru executarea comenzilor in e-shop si executarea contractului.

 

Art. 20. (1) În orice moment, Furnizorul are dreptul de a cere Utilizatorului să se identifice și să certifice autenticitatea fiecăreia dintre circumstanțele și datele personale anunțate în timpul înregistrării.

(2) În cazul în care, din orice motiv, Utilizatorul și-a uitat sau și-a pierdut numele și parola, Furnizorul are dreptul de a aplica Procedura anunțată pentru nume și parole pierdute sau uitate.

 

 1. MODIFICAREA ȘI ACCESUL LA CONDIȚII GENERALE

Art. 21. (1) Acești termeni și condiții generale pot fi modificați de către Furnizor, pentru care acesta din urmă va notifica în mod corespunzător toți Utilizatorii care au înregistrări. (2) Furnizorul și Utilizatorul sunt de acord că orice completări și modificări ale acestor termeni și condiții generale vor avea efect asupra Utilizatorului după notificarea sa explicită de către Furnizor și dacă Utilizatorul nu declară în termen de 30 de zile că le respinge. 3) Utilizatorul este de acord ca toate declarațiile Furnizorului în legătură cu modificarea acestor condiții generale să fie trimise la adresa de e-mail specificată de Utilizator în timpul înregistrării. Utilizatorul este de acord că scrisorile electronice trimise conform prezentului articol nu trebuie să fie semnate cu semnătură electronică pentru a avea efect împotriva sa.

Art. 22.Furnizorul publică acești termeni și condiții generale pe site-ul său web împreună cu toate completările și modificările la acestea

 1. ÎNCETAREA

Art. 23. Prezentele condiții generale și contractul Utilizatorului cu Furnizorul se reziliază în următoarele cazuri:

la rezilierea și declararea lichidării sau declararea falimentului a uneia dintre părțile la contract;  unilateral, cu preaviz. de la fiecare dintre părți în cazul neîndeplinirii obligațiilor celeilalte părți;

în cazul imposibilității obiective a uneia dintre părți la contract de a-și îndeplini obligațiile;

în cazul ștergerii utilizatorului înregistrarea pe site-ul E-SHOP. În acest caz, contractele de cumpărare și vânzare încheiate, dar neexecutate, rămân în vigoare și sunt supuse executării; în cazul exercitării dreptului de retragere conform art. 55, alin. 1 din Legea privind protecția consumatorilor. În acest caz, se reziliază doar contractul de livrare a bunurilor comandate respective, dacă dreptul de retragere din contract este aplicabil categoriei respective de bunuri.

 

 1. ALTE CONDIȚII

Art. 24. Eventualele nulităţi a oricăreia dintre prevederile prezentelor condiţii generale nu va duce la nulitatea întregului contract.

 

Art. 25. Legile Republicii Bulgaria se aplică problemelor nesoluționate în prezentul contract, legate de implementarea și interpretarea prezentului contract.

 

Art. 26. Toate litigiile dintre părțile la prezentul contract vor fi soluționate de instanța competentă sau de Comisia pentru Protecția Consumatorului.

Imprimată și ambalată cu grijă de experții noștri, această artă de perete vă asigură că nu veți întâlni deformații precum cea a pânzei.

Suprafața lor rezistentă la zgîrieturi le face extrem de durabile, iar tehnicile moderne de imprimare UV asigură că cerneala rămîne acolo pentru totdeauna!

 • Pentru că fiecare colț al vieții tale trebuie să fie atractiv și unic la fel ca tine!