Politica de rambursare

OBLIGAȚII SPECIALE ALE FURNIZORULUI. PROTECTIA CONSUMATORILOR
Art. 11. Regulile prezentei Secțiuni a VI-a a acestor Termeni și Condiții Generale se aplică Utilizatorilor pentru care, conform datelor specificate pentru încheierea contractului de vânzare sau înregistrarea în E-SHOP, se poate concluziona că sunt utilizatori în cadrul înțelesul Legii pentru protecția consumatorilor, Legea comerțului electronic și/sau Directiva 2011/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011.

Art. 12. (1) Principalele caracteristici ale mărfurilor oferite de Furnizor sunt definite în profilul fiecărui produs de pe site-ul E-SHOP.
(2)
(3) (3) Valoarea de costurile de poștă și transport care nu sunt incluse în prețul mărfurilor sunt determinate de Furnizor și furnizate cu titlu informativ Utilizatorilor într-unul dintre următoarele momente înainte de încheierea contractului:
- În profilul fiecăruia dintre bunurile de pe site al Furnizorului E-SHOP-ului;
- La alegerea bunurilor pentru încheierea contractului de vânzare;
(4) (4) condiții, precum și informațiile furnizate Utilizatorului pe site-ul web al Furnizorul.
(5)
(6) Furnizorul trebuie să indice pe site-ul său condițiile de livrare a bunurilor individuale.
(7) Furnizorul indică înainte de încheierea contractului valoarea totală a contractului pentru toate bunurile cuprinse în acesta. (8) ) Utilizatorii sunt de acord că toate informațiile cerute de Legea privind protecția consumatorilor pot fi furnizate prin interfața platformei E-SHOP sau prin e-mail.

Art. 13. (1) Consumatorul este de acord că Furnizorul are dreptul de a accepta plata în avans pentru contractele încheiate cu consumatorul de cumpărare-vânzare a bunurilor și livrarea acestora.(2) Consumatorul alege independent dacă plătește Furnizorului prețul pentru livrarea bunurilor înainte sau în momentul livrării

Art. 14. (1) Consumatorul are dreptul, fără a plăti despăgubiri sau penalități și fără a indica un motiv, să se retragă din contract în termen de 14 zile lucrătoare de la data acceptării bunurilor prin formularul uniform de retragere din contract, disponibil la site-ul Furnizorului. Informații despre exercitarea dreptului de retragere sunt disponibile pe site-ul Furnizorului. Utilizatorii pot folosi, de asemenea, o altă declarație neechivocă, care poate fi înregistrată pe un suport durabil.
(2) Dreptul de retragere conform alin. 1 nu se aplică în următoarele cazuri:. pentru livrarea de bunuri realizate la comanda consumatorului sau conform cerințelor individuale ale acestuia; pentru furnizarea de bunuri care, prin natura lor, se pot deteriora sau au un termen de valabilitate scurt; pentru furnizarea de bunuri sigilate care au fost desigilate după livrare și nu pot fi returnate din motive de igienă sau de protecție a sănătății; pentru livrarea de bunuri care, dupa ce au fost livrate si, prin natura lor, au fost amestecate cu alte bunuri de care nu pot fi separate; pentru livrarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de software de calculator sigilat care sunt tipărite după livrare;
6. pentru furnizarea de ziare, periodice sau reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea unor astfel de publicații;
(3) (3) să se retragă din contract în termen de un an și 14 zile lucrătoare de la data primirii bunuri. Atunci când informațiile sunt furnizate utilizatorului în perioada de retragere, acestea vor curge de la data furnizării acesteia.Utilizatorul are dreptul de a trimite declarația de retragere conform prezentului articol direct Furnizorului prin intermediul formularului unic de retragere disponibil pe pagina Furnizorului. site-ul web.
(4) Atunci când Utilizatorul și-a exercitat dreptul de a se retrage din contractul la distanță sau în afara spațiilor comerciale, Furnizorul va rambursa toate sumele primite de Utilizator, inclusiv costurile de livrare, fără întârzieri nejustificate și în cel mult 14 zile lucrătoare. de la data la care i s-a comunicat decizia Consumatorului de a se retrage din contract
(5) În exercitarea dreptului de retragere, costurile de returnare a bunurilor livrate sunt suportate de consumator, iar suma achitată de consumator. conform contractului se deduce costul de returnare a bunurilor. Furnizorul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare pentru livrarea mărfurilor, atunci când Utilizatorul a ales în mod explicit o metodă de livrare a mărfurilor, alta decât cea mai ieftină tip de livrare standard oferită de Furnizor și să asigure păstrarea calității și a acestora. siguranta pe durata termenului prevazut la alin. 1.
(7) Utilizatorul își poate exercita dreptul de a se retrage din contractul cu Furnizorul prin trimiterea unei declarații scrise către Furnizor prin intermediul formularului standard de retragere disponibil pe site-ul E-SHOP.
(8) ) (8) Atunci când Furnizorul nu s-a oferit să ridice el însuși bunurile, acesta poate reține plata sumelor către consumator până când acesta primește bunurile sau până când Utilizatorul face dovada că a trimis bunurile înapoi, oricare dintre acestea survine mai devreme.
Art. 15. (1) Termenul de livrare a mărfurilor și punctul de plecare de la care curge se stabilesc pentru fiecare produs separat la încheierea contractului cu consumatorul prin intermediul site-ului Furnizorului, cu excepția cazului în care bunurile sunt comandate într-o singură livrare.
(2) În cazul în care consumatorul și Furnizorul nu au stabilit un termen de livrare, termenul de livrare a bunurilor este de 30 de zile lucrătoare de la data următoare trimiterii comenzii consumatorului către Furnizor prin intermediul site-ului magazinului electronic
(3) În cazul în care Furnizorul nu poate îndeplini contractul din cauza faptului că nu deține bunurile comandate, acesta este obligat să informeze Utilizatorul și să restituie sumele plătite de acesta.

Art. 16. (1) Furnizorul va preda bunurile consumatorului după ce a atestat îndeplinirea cerințelor de informare a consumatorului conform Legii privind protecția consumatorului. 1 în scris la momentul livrării prin semnătură de mână, cu excepția cazului în care sa convenit altfel.
(3) Utilizatorul și Furnizorul sunt de acord că cerințele alin. 1 se va respecta dacă certificarea este efectuată de o persoană pentru care, după împrejurări, se poate concluziona că va transmite informația consumatorului - parte la contract.


ALTE CONDIȚII
Art. 17. Furnizorul livreaza  marfa Utilizatorului in termenul determinat la incheierea contractului.

Art. 18. Utilizatorul trebuie să inspecteze bunurile în momentul livrării  de către Furnizor și dacă nu îndeplinește cerințele să notifice Furnizorul imediat.